תרומה

בואו נתמוך יחד בתושבי אוקראינה.

אנו נתרום במשך חודש מרץ ואפריל 2022, 10 ש"ח מכל עיסקה לטובת ארגון Razom שעוזר ברכישה ואספקה של מצרכים חיוניים והתנדבות בשטח לתושבי אוקראינה.

הארגון קיבל את אות השקיפות מארגון Guide Star.

Guidestar-Gold-Seal-of-Transparency-2021.jpg